Ürünler / Kalıp Yardımcı Malzemeleri Plastik Grubu

Beton İçine Terk Edilecek Saplamalar İçin Özel Başlık

İnşaat demiri ile kalıba değecek şekilde monte edilir. Çiroz kilidi ile sabitlenir. Beton dökülüp kalıp alındıktan sonra betondan çıkartılır. Beton içinde kalan inşaat demirinin uzantıları oksijen ile kesilip, boşluk katkılı özel harçlarla doldurulur.


Ürün Detaylarını İncele —›

Saplama (Tie-Rot) Koruyucu Boru Başlığı (Tıkaçlı Tip)

Betonarme perde-kolon ve kiriş kalıplarının arasındaki mesafeyi sabit tutmak için kullanılan saplamanın kılıf borusunun içerisine beton şerbeti sızmasını önleyen başlıktır. İşin sonunda deliğini kapatan özel tıkacı vardır.


Ürün Detaylarını İncele —›

Redüksiyon (Su Tutucu Başlığı)

Su yapılarında su tutucu elemanın iki ucuna karşılıklı özel tip saplama (tie-rot) monte edilerek kalıbın takviyesi sağlanır. Kalıp içindeki saplamaların dışında koruyucu boru vardır. Koruyucu boruyu Su tutucu elemanında bağlayan bağlantı elemanlarıdır. *Bakınız kod 3200170111 Flanşlı Su Tutucu


Ürün Detaylarını İncele —›

Saplama (Tie-Rot) Koruyucu Boru Başlığı (Huni Tip)

Betonarme perde-kolon ve kiriş kalıplarının arasındaki mesafeyi sabit tutmak için kullanılan saplamanın kılıf borusunun içerisine beton şerbeti sızmasını önleyen başlıktır. İşin sonunda özel tapası ile kapatılabileceği gibi, sökülüp tekrar da kullanılabilir.


Ürün Detaylarını İncele —›

Saplama (Tie-Rot) Koruyucu Boru

Betonarme perde-kolon ve kiriş kalıplarının takviyelerinde kullanılan saplamaların beton dökümü sırasında betonla temas etmemesini, kalıptan kolay çıkartılmasını ve kalıplar arasındaki mesafenin bozulmamasını sağlayan borulardır. Sert (PE) Polietilen'den mamül olup kırılmazlar. Standart boyları üç metredir.


Ürün Detaylarını İncele —›

Saplama (Tie-Rot) Koruyucu Boru

Betonarme perde-kolon ve kiriş kalıplarının takviyelerinde kullanılan saplamaların beton dökümü sırasında betonla temas etmemesini, kalıptan kolay çıkartılmasını ve kalıplar arasındaki mesafenin bozulmamasını sağlayan borulardır. Sert (PE) Polietilen'den mamül olup kırılmazlar. Standart boyu 20cm'dir.


Ürün Detaylarını İncele —›

Saplama (Tie-Rot) Koruyucu Konik

Betonarmede perde kalıpların takviyesinde kullanılan saplamaların koruyucularıdır. Azami basınca dayanıklıdır. Konik olduğu için özel çıkartma aparatıyla çıkartılıp defalarca kullanılabilir. Çıkartıldığında oluşan boşluk istenirse, kod 1950090920 – 19505242 grubundaki lastik tapalar takılarak katkılı özel harçlarla doldurulur.


Ürün Detaylarını İncele —›